Partneři Starobohnického posvícení

Starobohnické posvícení se může konat jen díky finanční a hmotné podpoře následujících štědrých lidí, majitelů dobrých firem a starajících se institucí:

Farníci Bohnické farnosti

www.sdb.cz/bohnice

 


Městská část Praha 8

www.praha8.cz

 

Bauhaus

www.bauhaus.cz


 

Lídl

www.lidl.cz

 

 

SuperStarShop

www.superstarshop.cz

 

 

JM Sport

www.jmsport.cz


 

 

Cukrárna U Veverky

Olštýnská 1/607 Praha 8

 

Tabák - nápoje LUHA

Hana Maňáková, Hnězdenská 595, 181 00 Praha 8

 

Knihkupectví papírnictví Krakov

Miroslav Balaš

 

 

 

KOSMETIKA

Alice Menšíková

 

Děkujeme tímto za jakoukoli projevenou podporu.
Pokud vás tato akce zaujme, uvítáme jakýkoli příspěvek.
Peněžní dary je možné zaslat na účet pro pořádání slavností ve Starých Bohnicích:

001003-0209381369/0800