Starobohnické posvícení na náměstí ve Starých Bohnicích - 23. května

 

 

 

Děkujeme tímto za jakoukoli projevenou podporu.
Pokud vás tato akce zaujme, uvítáme jakýkoli příspěvek.
Peněžní dary je možné zaslat na účet pro pořádání slavností ve Starých Bohnicích: 001003-0209381369/0800