Starobohnické vánoční těšení na náměstí ve Starých Bohnicích - 20. prosinec 2009

Srdečně zveme na II. Starobohnické vánoční těšení, které se koná na Zlatou neděli 20. 12. 2009 ve Starých Bohnicích.

 

 

Děkujeme tímto za jakoukoli projevenou podporu.


Slavnosti ve Starých Bohnicích jsou pořádány jako neziskové. Náklady na vystupující umělce přesahují možné příjmy. Čas a úsilí organizátorů je věnováno zdarma s vizí obnovování starých tradic, kdy se sousedé potkávali při významných událostech v roce.

 

Pokud vás tedy tato tradice zaujme, uvítáme jakýkoli příspěvek na její uspořádání.
Peněžní dary je možné zaslat na účet pro pořádání slavností ve Starých Bohnicích: 001003-0209381369/0800

 

Zasílání novinek
Email