Partneři Starobohnického vánočního těšení 2009

II. Starobohnické vánoční těšení se může konat jen díky finanční a hmotné podpoře následujících štědrých lidí, majitelů dobrých firem a starajících se institucí.
 
POŘADATEL:  Římskokatolická farnost u sv. Petra a Pavla v Praze 8 - Bohnicích
 www.farnost-bohnice.cz
 - Nezištné úsilí s uspořádáním a organizací události (30 dobrovolníků).  Zajištění staročeského jarmarku a programu na podiu. Hry a soutěž pro děti, tombola. Živý betlém, výzdoba náměstí, živý betlém. Grafika, propagace, web. Zajištění programu v kostele atd. 

SPOLUPOŘADATEL: Městská část Praha 8
 www.praha8.cz
- Zajištění záboru veřejného prostranství, podia, skvělého moderátora, ozvučení, osvětlení podia, generátorů, přístřeší, stánky na náměstí, WC, výtvarná dílna pro děti. Zveřejnění pozvánky v Osmičce, výroba banneru na podium. Rady, pomoc, podpora, aj.
 
 
HLAVNÍ SPONZOR:
Elektroline, a.s.   
 
 
 
 

 
MEDIÁLNÍ PARTNER:
Radio Blaník 
 
 
 
 
 
 
PARTNER:
Jazyková škola Tau College 
 
 
 
 
 
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ:
Hasičská stanice PRAHA - ĎÁBLICE 
zapůjčení halogenů na osvětlení náměstí
 
 
 
 
CATERINGARDEN s.r.o.  
zajištění občerstvení pro organizátory
 
 
 
Ing. Rudolf Pulmann – zapůjčení zvířat do betlémské chýše
 
 
 
 
CENY DO VÁNOČNÍ TOMBOLY VĚNUJÍ:
Lidl
 
 
 
Botanická zahrada  
 
 
 
OK systém   
 
 
SuperStarShop 
 
 
Solná jeskyně Hnězdenská 
 
 
 
JM Sport 

 
 
Karmelitánské nakladatelství 

 
 
 
 
Nakladatelství Fragment 
 
 
 
Knihkupectví papírnictví Krakov
Miroslav Balaš 
 
  

Cukrárna U Veverky
Olštýnská 1/607 Praha 8 
 


Tabák - nápoje LUHA
Hana Maňáková, Hnězdenská 595, 181 00 Praha 8 
 

 

KOSMETIKA
Alice Menšíková