Starobohnické posvícení 2010

3. Starobohnické posvícení je již minulostí.
 
Počasí se naštěstí umoudřilo a tak program i historický průvod proběhl ke všeobecné spokojenosti účinkucících i návštěvníků.
 
Starobohnické posvícení znovu navštívil král Vladislav. Historický průvod byl letos koncipovaný jako průřez staletími a tak tentokrát mu dělal doprovod bratr Žižka a  dokonce i císař Rudolf II.
Soutěže o nejhezčí masku jarní květiny se zúčastnilo 15 krásných masek. Těžko šlo vybrat tu nejkrásnější a tak odborná porota nakonec vybrala 5 nejnápaditějšich. 
 
Ke shlédnutí je zatim 90 s video. V tuto chvíli připravuje fotogalerii.
 
Máte fotodokumentaci nebo video z posvícení? Kontaktujte nás, budeme rádi! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme tímto za jakoukoli projevenou podporu. Starobohnické slavnosti se neobejdou bez štědrých příspěvků a pomoci bohnických sousedů a přátel. 

Slavnosti ve Starých Bohnicích jsou pořádány jako neziskové. Náklady na vystupující umělce přesahují možné příjmy. Čas a úsilí organizátorů je věnováno zdarma s vizí obnovování starých tradic, kdy se sousedé potkávali při významných událostech v roce.
 
Cítíte-li jako prospěšné pomoci s uspořádáním slavnosti, kontaktujte nás prosím.
 
Vyhlížíme:
- peněžní dary pro hudebníky a tanečníky účinkující na podiu v rámci programu
- věcné dary do tomobly, jejíž výtěžek rovněž hradí účinkující na podiu
- nezištnou fyzickou pomoc s organizací

Peněžní dary je možné zaslat na účet pro pořádání slavností ve Starých Bohnicích: 001003-0209381369/0800
 
 

Zasílání novinek
Email