Partneři Starobohnického posvícení 2010

3. Starobohnické posvícení se může konat jen díky finanční a hmotné podpoře následujících štědrých lidí, majitelů dobrých firem a starajících se institucí.
 
POŘADATEL:  Římskokatolická farnost u sv. Petra a Pavla v Praze 8 - Bohnicích
 www.farnost-bohnice.cz
 - Nezištné úsilí s uspořádáním a organizací události (40 dobrovolníků).  Zajištění staročeského jarmarku a programu na podiu. Hry a soutěž pro děti, tombola. historický průvod, vlastní scénka na podiu, výzdoba náměstí, májka. Grafika, propagace, web. Zajištění programu v kostele atd. 

SPOLUPOŘADATEL: Městská část Praha 8
 www.praha8.cz
 - Zajištění záboru veřejného prostranství, podia, skvělého moderátora, ozvučení, osvětlení podia, generátorů, přístřeší, stánky na náměstí, WC, výtvarná dílna pro děti. Zveřejnění pozvánky v Osmičce. Rady, pomoc, podpora, aj.
 
 
NAŠI PARTNEŘI:
 
 
MHM COMPUTER
 
 
MEIBES 
 
 

 
Ing. Rudolf Pulmann – zapůjčení koní do historického průvodu
 
 
 
CENY DO TOMBOLY VĚNUJÍ:
 
Bauhaus
 
 
Lidl
 
 
 
Česká spořitelna a.s.
 
 
 
 
 
OK systém   
 
 
Billa 
 
 
 
SuperStarShop 
 
 
Solná jeskyně Hnězdenská 
 
 
 
JM Sport 

 
 
Karmelitánské nakladatelství 

 
 
 
 
 
 
KNIHKUPECTVNÍ A PAÍRNICTVÍ KRAKOV
Miroslav Balaš 
 
  

CUKRÁRNA U VEVERKY
Olštýnská 1/607 Praha 8 
 

TABÁK - NÁPOJE LUHA
Hana Maňáková, Hnězdenská 595, 181 00 Praha 8 
 

 

Všem velmi děkujeme. 
 
 
Cítíte-li jako prospěšné pomoci při příští slavnosti, kontaktujte nás prosím. Vyhlížíme:
- peněžní dary pro hudebníky a tanečníky účinkující na podiu v rámci programu
- věcné dary do tomobly, jejíž výtěžek rovněž hradí účinkující na podiu
- nezištnou fyzickou pomoc s organizací