Video - 3. Starobohnické posvícení 2010

Průřez některými momenty 3. Starobohnického posvícení v 90 vteřinovém videu

aneb Kterak bohnickým oudolím věky se ženou.