Starobohnické vánoční těšení na náměstí ve Starých Bohnicích - 2010

                  Již potřetí vás zveme na Zlatou neděli na starobohnické náměstí!         
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                     
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
Jarmark lidových řemesel, vánoční speciality, bohatý program na podiu pro malé i velké. Zahřejete se medovinou nebo svařeným vínem, můžete zakoupit dárky pro své blízké. Ve vánoční tombole můžete vyhrát zajímavé ceny, připravujeme vánoční hru pro malé i velké.
Po celou dobu bude možnost prohlídky kostela sv. Petra a Pavla, výtvarná dílna pro děti, ohrada s živými zvířátky.
Doprovodíme Josefa a Marii na cestě z Nazareta do Betléma.
 
JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT? 
Přidejte se do průvodu!
Doprovodíme Josefa a Marii na jejich cestě z Nazaretu do Betléma.
Sraz v 15:50 pod kostelem u zámečku (Bohnická ul.61/147). Průvod vychází v 16:00 hodin.
Dobové kostýmy jsou v průvodu velmi vítány! Kdo přijde v dobovém kostýmu a zúčastní se průvodu, tak dostane malý vánoční dárek (překvapení!).
 
VYROBTE se svými dětmi VÁNOČNÍ ZVONEČEK a přineste jej s sebou do 16 hodin k farnímu stánku. Fantazii se meze nekladou. Zvonečky budou vyhodnoceny porotou. Výherce čeká hodnotná cena.
 
Plakát ke staževí v tiskovém rozlišení ZDE
 
Slavnosti ve Starých Bohnicích jsou pořádány jako neziskové. Náklady na vystupující umělce přesahují možné příjmy. Čas a úsilí organizátorů je věnováno zdarma s vizí obnovování starých tradic, kdy se sousedé potkávali při významných událostech v roce.
 

S čím nám můžete pomoci?
- podpořte nás finanční darem, který použijeme na zaplacení honorářů účinkujícím. Peněžní dary je možné zaslat na účet pro pořádání slavností ve Starých Bohnicích: 001003-0209381369/0800
- věcnými dary do tomboly, jejíž výtěžek rovněž hradí účinkující na podiu
 

 
====================================================================================
Srdečně zveme také na Kulturní Osmičky - pravidelné koncerty v kostele sv. Petra a Pavla
Nejbližší koncert: 8.12. 2010 19:30 - ADVENTNÍ KONCERT
Účinkuje komorní smíšený sbor OktOpus.  
Více na webu www.osmicky.cz
====================================================================================