Partneři Starobohnického vánočního těšení 2010

    POŘADATEL:  Římskokatolická farnost u sv. Petra a Pavla v Praze 8 - Bohnicích www.farnost-bohnice.cz  - Nezištné úsilí s uspořádáním a organizací události (40 dobrovolníků).  Zajištění staročeského jarmarku a programu na podiu. Hry a soutěž pro děti, tombola. Výzdoba náměstí a okolí, vánoční strom, betlémská chýše. Zajištění průvodu. Grafika, propagace, web.  Zajištění programu v kostele atd.    SPOLUPOŘADATEL: Městská část Praha 8