Partneři - Posvícení 2011

Všem našim partnerům velmi děkujeme za pomoc, finanční a věcné dary,
bez kterých by se posvícení nemohlo uskutečnit.
 

 
POŘADATEL:  Římskokatolická farnost u sv. Petra a Pavla v Praze 8 - Bohnicích
www.farnost-bohnice.cz
 - Nezištné úsilí s uspořádáním a organizací události (40 dobrovolníků). 
Zajištění staročeského jarmarku a programu na podiu. Hry a soutěž pro děti, tombola. Výzdoba náměstí a okolí, májka.
Grafika, propagace, web. Zajištění programu v kostele atd. 
 
 

SPOLUPOŘADATEL: Městská část Praha 8
www.praha8.cz
 - Zajištění záboru veřejného prostranství, podia, skvělého moderátora, ozvučení, generátorů, přístřeší, stánky na náměstí, WC, výtvarná dílna pro děti, část programu na podiu.
Zveřejnění pozvánky v Osmičce. Rady, pomoc, podpora, aj.
 

 
 
 
 
NAŠI PARTNEŘI:

MHM COMPUTER
 

Společnost pro duchovní hudbu
 

  
 
 
 
 
 
CENY DO  TOMBOLY VĚNOVALI:
 

KNIHKUPECTVNÍ A PAPÍRNICTVÍ KRAKOV
Miroslav Balaš

 
 
Bauhaus
 
 
 
 
Botanická zahrada  
 
 
 
 
 
 
OK systém   
 
 
 
 
 
 
  
  

SuperStarShop 
 
 
 
 

CUKRÁRNA U VEVERKY
Olštýnská 1/607 Praha 8 
 
 
 
TABÁK - NÁPOJE LUHA
Hana Maňáková, Hnězdenská 595, 181 00 Praha 8
 
  
 
Solná jeskyně Hnězdenská 
 
 
 
 
 
 
JM Sport 

 
 
 
 
 
Karmelitánské nakladatelství 
 
 
 
 
 
 
Fajnshop.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
FotoMedea  - Marie Marcoňová

 

 
 
 
 
 
Bambulka - hračky

 
 
 
 
 
 
 
 

Cítíte-li jako prospěšné pomoci při příští slavnosti, kontaktujte nás prosím. JAK NÁM MŮŽEZE POMOCI?:
- peněžními dary pro účinkujícíc na podiu v rámci programu
- věcné dary do tomobly, jejíž výtěžek rovněž hradí účinkující na podiu
- nezištnou fyzickou pomoc s organizací