Partneři - Posvícení 2012

Starobohnické posvícení pořádá Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla ve spolupráci s Městskou  částí Praha 8, která je naším hlavním partnerem.

  


 

POŘADATEL:  Římskokatolická farnost u sv. Petra a Pavla v Praze 8 - Bohnicích

www.farnost-bohnice.cz

 

 

Římskokatolická farnost poskytuje zázemí pro účinkující a organizátory, zajišťuje staročeský jarmark  na náměstí, historický průvod krále Vladislava, část programu na podiu.

 

Vlastivědnou hru pro děti, májku, výzdobu náměstí.

 

Propagaci, grafický návrh pozvánky, správu webových stránek.

 

Velké poděkování patří velké skupině asi čtyřiceti dobrovolníků nejen z farnosti sv. Petra a Pavla, kteří pomáhají s přípravami celého posvícení a bez kterých by se starobohnické posvícení nemohlo uskutečnit.  

 

 


SPOLUPOŘADATEL: Městská část Praha 8

www.praha8.cz

 

 

Vělmi děkujeme MČ Praha 8 za technické zajištění starobohnického posvícení (podium, ozvučení, elektřina, zapůjčení stánků, WC, zajištění záboru prostranství a odklonu dopravy). 

 

Dále za zajištění části programu na podiu, výtvarné dílny pro děti a zveřejnění pozvánky v Měsíčníku Osmička a na webu Městské části Prahy 8.

 

 

 Cítíte-li jako prospěšné pomoci, kontaktujte nás prosím.

JAK NÁM MŮŽEZE POMOCI?:

- peněžními dary pro účinkující na podiu v rámci programu (číslo účtu: 001003-0209381369/0800)

- nezištnou fyzickou pomoc s organizací