Starobohnické vánoční těšení na náměstí ve Starých Bohnicích - 2012

 

Plakát ke stažení ZDE

 

A je to tady! Jubilejní - páté - S T A R O B O H N I C K É   V Á N O Č N Í   T Ě Š E N Í  !

Na stříbrnou neděli - 16. prosince od 12 hodin se starobohnické náměstí promění na jeden den v jarmark lidových řemesel.

  

 

 

Každý má svého anděla. I starobohnické vánoční těšení.

Co vás čeká?

Zeptejte se jich!

 

 

 

      

 

 

    

 

 

 

 

 

Děkujeme také našim PARTNERŮM,

bez kterých by se starobohnické těšení nemohlo uskutečnit. 

 

 

 

 

---------------------------------------------------

Na facebooku vás do Starých Bohnic dovede virtuální anděl:

---------------------------------------------------

 

 

* JAK NÁM MŮŽETE POMOCI? *
- podpořte nás finanční darem, který použijeme na zaplacení honorářů účinkujícím (finanční dar je možné odečíst z daní, číslo účtu 001003-0209381369/0800), popř. nás můžete kontaktovat
- věcnými dary do tomboly, jejíž výtěžek rovněž použijeme na zaplacení honoráře účinkujícím

 

 
Pořadatelem Starobohnického těšení je
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Městská část Praha 8.

Starobohnické vánoční těšení se koná pod záštitou místostarostky Vladimíry Ludkové.

 


 
Těšíme se na vás !

 

 

Starobohničtí andělé