Starobohnické vánoční těšení na náměstí ve Starých Bohnicích - 2013

Smyslem Starobohnického vánočního těšení je umožnit všem bohnickým sousedům potkat se v předvánočním čase a strávit spolu pěkné odpoledne v připomínce nadcházejícího svátku, kdy nad Betlémem vysvitne hvězda na znamení, že se Marii narodí spasitel světa Ježíšek.


Vrcholem Vánočního těšení je tradiční průvod za soumraku do Betléma s Josefem a Marií, ke kterému se mohou všichni přítomní připojit a doprovodit tak Marii s nenarozeným Ježíškem do betlémské chýše.


Maria v chýši na štědrý den porodí Ježíška, který nás dodnes obdarovává pod vánočním stromečkem.Starobohnické vánoční těšení je pořádáno jako nezisková akce, vstup na ni je zdarma. Hledáme pouze pomoc s pokrytím nezbytných nákladů na umělce a teplé jídlo pro zmrzlé dobrovolníky. Každý rok se najdou laskaví sousedé, kteří vypomohou.