Starobohnické posvícení 2014

Posvícení je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela. Výraz posvícení znamená totéž co posvěcení.
Slavilo se původně ve výroční den posvěcení kostela, které bylo vždy velmi slavnostně připomínáno.


Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení roku 1786 císař Josef II. nařídil slavit posvícení jednotně třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla – odtud termín havelské posvícení. V nové době v obcích, kde není známé datum posvěcení kostela, se drží dále tzv. císařského posvícení, jinak přešli k oslavám na den známého data.


Kostel svatého Petra a Pavla v Praze 8 – Bohnicích  byl vysvěcen 30. května 1158 biskupem Danielem
za přítomnosti krále Vladislava a jeho ženy Judity.


Autentika kostela (doklad o vykonaném svěcení, tedy vlastně zakládací listina) je zachována v originále, tvoří nejstarší dokument tohoto druhu v Archivu hlavního města Prahy a je prohlášena za kulturní památku. 


Posvícení 2014