Staré Bohnice aktuálněTyto stránky procházejí v současné době rekonstrukcí. Připravujeme historii Starých Bohnic a okolí včetně fotogalerie a popisu historie Starých Bohnic a informace o Bohnické naučné stezce. Stránky byly do roku 2015 věnované Starobohnickému posvícení a Starobohnickému vánočnímu těšení. Program Starobnického posvícení a Starobonického těšení si můžete prohlédnout v archivu v levé části na této stránce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Co letos připravujeme?


Bohnice slaví letos 860 let od první písemné zmínky. Touto zmínkou je tzv. autentika - zakládaní listina kostela. Dochovala se v originále, byla prohlášena za kulturní památku a je uložena v Archivu hlavního města Prahy. Autentika unikát, který si zachovalo velmi málo kostelů.

---------------------------------------

S radostí všem oznamujeme, že kalendář historických fotografií Bohnic je na světě! Kalendář je prvním tištěným výstupem desetiletého budování fotoarchivu historických fotografií Bohnic. Poprvé jsme jej představili na Starobohnickém posvícení 20. 5. 2018.


Kde bude kalendář k dostání?

- Noc kostelů 20.5.2018 - kostel sv. Petra a Pavla 16.00-23.00, statek Vraných 18.00-22.00

- Kulturní Osmicky 8.6.2018, 19.30 - po skonceni koncertu


Dobrovolný příspěvek od 125,- Kč bude použit pro výrobu kalendáře pro rok 2020.

Tisk kalendáře byl podpořen Nadací VIA v programu Živá komunita s přispěním Nadace JABLOTRON. Děkujeme.

V Bohnicích vzniká BOHNICKÁ NAUČNÁ STEZKA.
Odhalení první cedule proběhlo 21. května 2017. Ceduli najdete u statku Vraných, v uličce U Skalky. Cedulí bude celkem 22 a budou umístěné v Bohnicích a okolí. Stezka bude zahrnovat informace o historii Bohnic, kulturních památkách (statek Vraných, kostel sv. Petra a Pavla), přírodních lokalitách, geologických zajímavostech a další.

Fotogalerie - odhalení první cedule 21. 5. 2017


V návaznosti na 3. Starobohnický den se konalo několik akcí:


Třetí prohlídka o historii, tentokrát Čimic.

Událost na facebookuVe čtvrtek 1. února 2018 od 16 hodin přednáška a promítání o archeologickém nalezišti Zámka.

Přednášel kurátor archeologických sbírek Mgr. Michal Kostka z Muzea hl.m. Prahy, který se odkrývání naleziště osobně účastnil.

Událost na facebookuProhlídka naleziště Farka proběhla v pondělí 23. října 2017 od 16 hodin. Lokalitou nás provázel kurátor archeologických sbírek Mgr. Michal Kostka z Muzea hl.m. Prahy, který se podílel na odkrývání nálezů při stavbě sídliště.

Událost na facebooku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OHLÉDNUTÍ ZA 3. STAROBOHNICKÝM DNEM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pozvánka

3. Starobohnický den na facebooku


Fotogalerie

Video - záznam scénky
Starobohnický den se letos konal potřetí. První ročník byl věnovaný historickým fotografiím Bohnic a okolí, loni jsme na statku přivítali krále Karla IV., letos jsme podívali do nejdávnější historie Bohnic. Toto téma jsme nezvolili náhodou - okolí Bohnic bylo osídlené již od doby kamenné. Vzhledem k tématu byl Starobohnický den také součástí akce Mezinárodní den archeologie.

Nálezy dokazující osídlení již v mladší době kamenné byly odkryty v lokalitě Na Farkách – to je vyhlídka se zábradlím, kterou v Bohnicích zná snad každý. Povedlo se nám objevit historickou rekonstrukci podoby tohoto hradiště a seznámit s ní veřejnost.
Lokalitou, která byla obydlena ještě dříve, je hradiště Zámka – výrazný ostroh nad bývalou dynamitkou. Lidé zde pobývali po několik tisíciletí, zažili tu dobu
kamennou, železnou i bronzovou, koncem 8. stol. n.l. tu bylo slovanské hradiště, zaniklo zřejmě násilně na konci 9. století, kdy Přemyslovci upevňovali svou moc. Míst, kde bylo doloženo pravěké osídlení, je po okolí ještě více.


Život v těchto hradištích jsme chtěli návštěvníkům akce představit podrobněji - dvůr statku Vraných ve Starých Bohnicích se první říjnovou neděli proměnil v pravěkou osadu. Historickou část programu připravil spolek Bacrie - pravěká osada Křivolík z České Třebové. Co si mohli návštěvníci vyzkoušet? Ražbu mincí a odlévání bronzu, lovecké techniky - hod oštěpem, střelku z luku, poznávání kůží zvířat. V pravěké kuchyni drcení zrn na zrnotěrce a žernovu a následné pečení placek a poznávačku jednotlivých plodin. Zpracování dřeva, které bylo jedno z nejdůležitějších úloh v pravěkém životě - sekání sekerou kamennou, bronzovou a železnou. Textilnictví a přírodní barvení - na přeslenu splést přízi na nitky, obarvit a na stávku nebo karetkách utkat tkanici na stávku nebi karetkách. Ukázky zbraní a výbav bojovníků - součástí života předků byla i válka a boj a od mládí se bylo potřeba na ní připravovat. Zde si přišla na své zvláště pánská část populace. Dámy naopak zase ocelily pravěký fotokoutek, kde bylo možné si vyzkoušet oblečení jednotlivých období.

Nejen chlebem živ je člověk, součástí pravěkého života byla i hudba a umění. Hudebního doprovodu se ujala skupina Altsteinzeitliche Knochenklangbilder, která se zabývá rekonstrukcí pravěké hudby střední Evropy z doby kamenné dle dochovalých jeskynních maleb, archeologických nálezů a domněnek a to pouze pomocí původních nástrojů. Pro výtvarně nadané jedince byla připravená na statku výtvarná dílna, které se ujala Osmička pro rodinu. Uvnitř statku bylo také improvizované pra-kino, kde mohli návštěvníci shlédnout část kresleného seriálu Dějiny udatného českého národa a dokument o osadě Křivolík.

Módní přehlídka pravěké módy nás provedla dobovým oblečením od nejstarších dob až po keltské osídlení. Po přehlídce následovala scénka ze života dávného bohnického lidu - legenda o zániku osady Zámka v režii Vítka Kofroně. Ochotníci ze spolku Bohnice žijí a Farnosti Bohnice podali velký výkon, obdiv si zasloužili zvláště ochotníci školou povinní, kteří se svých rolí ujali s velkým nasazením.

Starobohnický den pořádal spolek Bohnice žijí a Městská část Praha 8.

Děkujeme Městské části Praha 8 a Nadaci život umělce, které Starobohnický den finančně podpořily a bez jejichž podpory by se akce nemohla konat.


Starobohnický den si již našel své návštěvníky a pomalu se stává tradicí. Pokud možnosti dovolí, rádi se za rok sejdeme na statku znova. Historie Bohnic je velmi zajímavá a o další témata není nouze.


Za organizační tým

Renáta Molová, Bohnice žijí, z.s.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • CO SE DĚJE V BOHNICÍCH?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V kostele sv. Petra se konají pravidelné koncerty - Kulturní Osmičky.

Koncerty se konají pravidelně od roku 2008 každého osmého dne v měsíci.

8. září 2017 Kulturní Osmičky zahájí již 10. sezónu.

Program najdete na stránkách a facebooku.Zveme také na statek Vraných (Bohnická 1/36), kde spolek Bohnice žijí provozuje Bohnické komunitní centrum.

Program spolku najdete na stránkách a facebooku.
V Bohnicích vzniká BOHNICKÁ NAUČNÁ STEZKA. Odhalení první cedule proběhlo 21. května 2017. Ceduli najdete u statku Vraných, v uličce U Skalky.

Naučná stezka bude mít celkem 21 zastavení, na přípravě dalších panelů se pracuje. Máte-li zájem spolupracovat, nebo jste prostě jen zvědaví, ozvěte se. Kontakt: Blanka Rošická.


Fotogalerie - odhalení první cedule 21. 5. 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • STARÉ BOHNICE V ČESKÉ TELEVIZI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O historii Bohnic byly natočeny dva pořady v rámci pořadu Z metropole.

První dokument vznikl v roce 2008 v rámci oslav 850 let Bohnic.

Pořad z cyklu "Ve stínu sv. Víta" se vysílal se 7. 6. 2008 ke zhlédnutí je ZDE (od 20. minuty).


Druhý dokument jsme natáčeli v květnu 2016 a vysílal se letním speciálu - seriál o pražských vesnicích.

Během třech návštěv vznikl krátký dokument. Natáčelo se na statku Vraných, v kostele sv. Petra a Pavla, na farní zahradě, slovo dostali i místní starousedlíci. Pořad se vysílal v sobotu 18. června 2016. Ke shlédnutí je v archivu České televize, odkaz zde. Na fotografie z natáčení se můžete podívat ve fotogalerii (fotogalerie je přístupná i pro ty, kteří nemáte účet na facebooku)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ARCHIV - podívejte se, co se ve Starých Bohnicích událo v posledních dvou letech:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • BOHNICKÁ NOC KOSTELŮ pátek 9. 6. 2017 - kostel sv. Petra a Pavla a statek Vraných

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Facebook

Web


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2. STAROBOHNICKÝ DEN s králem Karlem IV. - sobota 15. 10. 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografie

Video

Facebook

Druhý Starobohnický den byl věnovaný historické události - 700 let od narození krále českého a císaře římského, od jehož narození v roce 2016 uplynulo 700 let. Karel IV. byl vášnivý cestovatel. Při jedné své cestě zabloudil a neplánovaně navštívil bohnický statek, což byla pro místní obyvatele událost, o které si vyprávěla celá pokolení...

Opět byla zpřístupněná výstava fotografií Starých Bohnic, jejich počet se nadále rozrůstá.

Pro návštěvníky byla připravena výtvarná dílna nejen pro děti, ve které bylo například možné vyrobit si vlastní královskou korunu, nebo fotokoutek, kde se každý mohl nechat zvěčnit v královském hermelínu a s insigniemi. Divadlo pod širým nebem pojednávalo o příchodu pána Buška z Velhartic na bohnický statek, kde se zprávou o blížící se královské družině postaral o rozruch mezi chasou. Humorné vystoupení v hereckém obsazení pořadatelů vytvořilo vstup souboru starého tance Regii Caroli Regis. Panovník v bezkonkurenčním podání pana Miroslava Smahy promluvil k přítomným poddaným a následoval taneční workshop uvedeného souboru, kde si každý mohl vyzkoušet dobové tance za doprovodu vokálně instrumentálního souboru Ludus Musicus. Tento soubor uzavřel druhý Starobohnický den koncertem dvorské hudby vrcholného středověku a trubadúrskými zpěvy v kostele sv. Petra a Pavla.


Starobohnický den 2016 vznikl za sponzorské podpory Městské části Praha 8 a Nadace život umělce. Zvláštní dík patři nejen všem pořadatelům z o. s. Bohnice žijí, ale zejména tvůrci této akce Renátě Molové a Vítovi Kofroňovi, v jehož režii vzniklo zmíněné divadelní vystoupení.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PRÁZDNINOVÁ PONDĚLÍ 2016 s fotografiemi Starých Bohnic 1. 6.- 30. 8. 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Každé prázdninové pondělí nová fotografie z fotoarchivu Starých Bohnic. Fotoalbum si zobrazíte kliknutím ZDE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Bohnická NOC KOSTELŮ 10. června 2016:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V pátek 10. června se konala NOC KOSTELŮ, ke které se po dvou letech také přidal kostel sv. Petra a Pavla v Bohnicích. Noc kostelu byla letos rekordní jednak v počtu přihlášených kostelů tak i počtu návštěvníků. Náš kostel navštívilo přes 350 dospělých návštěvníků, což je na náš "konec světa" nebývalá účast.
Krátký článek včetně fotogalerie najdete v tomto odkazu.

Fotogalerie
Video----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • STAROBOHNICKÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ 1. - 24. 12. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fotoarchiv se postupně rozrůstá. Byla škoda si tak krásné fotografie nechat jenom v archivu a tak během doby adventní budeme jsme postupně zveřejňovali historické fotografie Starých Bohnic a okolí. Každý den od 1. do 24. prosince 2015 provázela jedna fotografie. Starobohnický adventní kalendář si zobrazíte kliknutím ZDE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ADVENTNÍ VÝSTAVA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ 20. 12. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Výstava historických fotografií Starých Bohnic byla zpřístupněna v roce 2016

ještě jednou a to v neděli 20. prosince od 14.00 do 16.00 hodin v rámci Starobohnického vánočního těšení. Výstava se setkala s velkým zájmem a do archivu přibyly další přírůstky.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • STAROBOHNICKÝ ADVENT 12. – 13. 12. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


O výstavu historických fotografií Bohnic byl velký zájem a tak jsme ji před Vánoci otevřeli ještě jednou a to v neděli 13. prosince 2015.

Výstava byla přístupná od 10.30 do 17.00 hodin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 1. STAROBOHNICKÝ DEN nejen NA STATKU VRANÝCH 20. 9. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Video

Fografie


První Starobohnický den se konal na Statku Vraných

v neděli 20. září 2015.

Hlavním bodem Starobohnického dne byla výstava historických fotografií Bohnic a okolí. První výstavu o historii Bohnic připravila Renata Molová a Vít Kofroň v roce 2008 v rámci Starobohnického posvícení. Během sedmi let se podařilo získat další materiál o historii Bohnic a výsledkem je současná expozice. Expozici byla rozšířena o další fotografie z rodinných archivů, fotografie ze 70. let a historické fotografie z Archivu hlavního města Prahy. Jako zajímavost byly součástí fotografie z filmů, které se v Bohnicích natáčeli. Výběr fotografií jsme nechali vytisknout a budou natrvalo zdobit interiér statku Vraných.


Odpolední program probíhal na Statku Vraných. Připraveny byly tři komentované prohlídky pro všechny věkové kategorie, z nichž dvou se ujal Vítek Kofroň. V rámci výtvarné dílny si návštěvníci vyzkoušeli vyvolávání fotografií v improvizované fotokomoře. Připravené bylo kolorování pohlednic s historickými snímky Starých Bohnic, které si užili hlavně malé děti.


Na své si přišli také milovníci gospelů a spirituálů - ve farním centru byla hudební dílna, kterou vedlo duo T´N´T – ostřílení hudebníci Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček. Tereza s Tomášem již několikrát vystupovali na koncertu v kostele sv. Petra a Pavla v rámci Kulturních Osmiček a jejich vystoupení se vždy setkala s velkým ohlasem.


Závěrem Starobohnického dne byl koncert gospelů a spirituálů v kostele sv. Petra a Pavla, kde účinkovalo duo T´N´T spolu s účastníky workshopu.