xx Partneři Starobohnického dne

Starobohnický den v roce 2015 a 2016 podpořili Městská část Praha 8 a Nadace život umělce.


Velký dík patří také Římskokatolické farnosti u sv. Petra a Pavla, Praha 8 za poskytnutí zázemí ve farním centru a kostele sv. Petra a Pavla.


Děkujeme!

Bohnice žijí, z.s.