Program - Starobohnický den 2015 + 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAROBOHNICKÝ DEN nejen NA STATKU VRANÝCH 20. 9. 2015 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Video

14:00 Bohnice za 1. světové války - interaktivní prohlídka pro děti od 10 let (délka 60 min.)

14:00 - 16:00 Výtvarná dílna pro každého - fotogram, kolorování historických pohlednic         

15:00 prohlídka Starých Bohnic pro dospělé (délka 60 min.)  

16:00 Vernisáž historických fotografií Bohnic a okolí.
Výstavu bude možné si prohlédnout do 19 hodin.                          

16:30 Prohlídka Starých Bohnic pro děti 4-7 let (délka cca 45 min.)

16:30 Gospel workshop s duem T´N´T            
Duo T´N´T - tj. Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček se zabývají interpretací spirituálů a gospelů řadu let. Oba jsou absolventy Konzervatoře Jaroslava Ježka a věnují se aktivně koncertní i pedagogické činnosti. Cílem workshopu je naučit se nové písně, prožít jejich energii, vyzkoušet si zpěv ve skupině i sólově s mikrofonem a především se spontánně účastnit společného zážitku. Kapacita je omezená, informace pro zájemce: renata@starebohnice.cz.


19:00 Gospel koncert v kostele sv. Petra a Pavla. Účinkuje Duo T´N´T   a účastníci workshopu.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. STAROBOHNICKÝ DEN s králem Karlem IV.  15. 10. 2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografie

Video


Druhý Starobohnický den byl věnovaný historické události - 700 let od narození krále českého a císaře římského, od jehož narození v roce 2016 uplynulo 700 let. Karel IV. byl vášnivý cestovatel. Při jedné své cestě zabloudil a neplánovaně navštívil bohnický statek, což byla pro místní obyvatele událost, o které si vyprávěla celá pokolení...Opět byla zpřístupněná výstava fotografií Starých Bohnic, jejich počet se nadále rozrůstá.   Pro návštěvníky byla připravena výtvarná dílna nejen pro děti, ve které bylo například možné vyrobit si vlastní královskou korunu, nebo fotokoutek, kde se každý mohl nechat zvěčnit v královském hermelínu a s insigniemi. Divadlo pod širým nebem pojednávalo o příchodu pána Buška z Velhartic na bohnický statek, kde se zprávou o blížící se královské družině postaral o rozruch mezi chasou. Humorné vystoupení v hereckém obsazení pořadatelů vytvořilo vstup  souboru starého tance Regii Caroli Regis. Panovník v bezkonkurenčním podání pana Miroslava Smahy promluvil k přítomným poddaným a následoval taneční workshop uvedeného souboru, kde si každý mohl vyzkoušet dobové tance za doprovodu vokálně instrumentálního souboru Ludus Musicus. Tento soubor uzavřel druhý Starobohnický den koncertem dvorské hudby vrcholného středověku a trubadúrskými zpěvy v kostele sv. Petra a Pavla.Starobohnický den 2016 vznikl za sponzorské podpory MČ Praha 8 a Nadace život umělce. Zvláštní dík patři nejen všem pořadatelům z o. s. Bohnice žijí, ale zejména tvůrci této akce Renátě Molové a Vítovi Kofroňovi, v jehož režii vzniklo zmíněné divadelní vystoupení.    Do třetice všeho dobrého a tak i letos bude Starobohnický den.
Předpokládaný termín je 24. září 2017.